Kekkonen, Jukka Tillbaka

Kekkonen, Jukka Tapani (f. 12/10 1953 Hfrs), jurist, jur.dr 1980. Kekkonen var 1988-95 docent i rättshistoria vid Helsingfors universitet och blev sistnämnda år professor i rättshistoria och romersk rätt; 1990-95 bitr. professor i rättshistoria och allmän rättslära vid Lapplands universitet. Bland hans arbeten märks Merkantilismista liberalismiin (1987), om övergången till näringsfrihet i Finland ur rättshistoriskt perspektiv, Laillisuuden haaksirikko (1991), som behandlar tillämpningen av straffrätten 1918, och läroboken Johdatus kontekstuaaliseen oikeushistoriaan (2002).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg