Karsten, (Tor) Tillbaka

Karsten, Torsten (Tor) Evert (f. 20/8 1870 Orivesi, d. 12/9 1942 Hfrs), filolog, fil.dr 1897, bror till Rafael Karsten. Han blev docent i forngermanska språk vid Helsingfors universitet 1897, i germansk filologi 1908; var e.o. professor i sistnämnda ämne 1913-31 och i nordisk filologi 1931-37, samtidigt professor vid Åbo Akademi 1928-30. Han ägnade sig främst åt ortnamnsforskning (bl.a. Svensk bygd i Österbotten nu och fordom, 2 bd, 1921-23) och framställde utgående från den en teori om den svenska bosättningens ålder i Finland; han ansåg att den härstammar från tidig järnålder och har sina rötter i en germansk folkstam ö. om Östersjön. Han behandlade även de germanska lånorden i finskan, bl.a. i Germanisch-finnische Lehnwortstudien (1915). Ett betydande kulturhistoriskt arbete är Germanerna (1925).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg