Karsten, Rafael Tillbaka

Karsten, Sigfrid Rafael (f. 16/8 1879 Kvevlax, d. 21/2 1956 Hfrs), socialantropolog och religionsforskare, fil.dr 1907, en av Edvard Westermarcks främsta elever. Karsten blev 1907 docent i jämförande religionsvetenskap vid Helsingfors universitet och var 1922-46 professor i praktisk filosofi. Under flera forskningsfärder till det inre av Sydamerika studerade han indianernas religiösa och sociala förhållanden, skildrade bl.a. i The civilization of the South American indians (1926) och The head-hunters of Western Amazonas (1935). Karsten var 1946-47 ledare för en finländsk-svensk Amazonasexpedition. Han utgav även ett flertal religionshistoriska arbeten, bland vilka märks doktorsavhandlingen The origin of worship (1905), Naturfolkens religion (1923) och Inledning till naturfolkens religion (1935). Av statsvetenskapligt intresse är hans arbete Inkariket och dess kultur i det forna Peru (1938), som översattes till flera språk. Karsten publicerade också flera läroböcker i sociologi och socialantropologi, såsom Naturfolkens samhällsliv (1920) och Sociologiens historia (1954). (I. Salomaa, R. K. as a Finnish scholar of religion: the life and career of a man of science, 2002)KarstenR.jpgKarsten, Rafael. Under flera färder till det inre av Sydamerika studerade han indianernas religiösa och sociala förhållanden. Foto: Museiverket, Atelier Nyblin.


Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg