Karelska dragonkåren Tillbaka

Karelska dragonkåren. Genom freden i Nystad 1721 förlorade Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente (kavalleri) 270 rusthåll och reducerades till 730 man. Det organiserades då som dragonregemente (dragon). Sedan gränsen 1743 förskjutits till Kymmene älv och Saimen, återstod endast en styrka på 200 man i Savolax och 50 i Kymmenegårds län. De förra bildade Karelska dragonkåren, som deltog i krigen 1788-90 och 1808-09, varefter den upplöstes. Den s.k. Kymmenegårds skvadron anslöts 1791 till Nylands dragonregemente.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi