Kansan sivistystyön liitto Tillbaka

Kansan sivistystyön liitto (KSL), Hfrs, Vänsterförbundet närstående organisation inom det fria folkbildningsarbetet, gr. 1964. Till förbundet hör utom partiet bl.a. dess pensionärsorganisation, Finlands demokratiska pionjärorganisation, Arbetarnas bildningsförbund och det svenskspråkiga Folkets bildningsförbund (FBF, Åbo, gr. 1946). Kansan sivistystyön liitto upprätthåller studiecentralen KSL-opintokeskus, som anordnar vuxenutbildning i form av bl.a. studiecirkel-, föreläsnings- och kursverksamhet som fokuserar på samhälls- och föreningskunskap, IT och kommunikation samt konst och praktiska färdigheter. Upprätthåller sedan 1988 en lokalradiostation i Helsingfors tillsammans med bl.a. Arbetarnas bildningsförbund och Samfundet Folkhälsan.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg