Jernström, Frank Tillbaka

Jernström, Frank Bernhard (f. 4/8 1914 Leipzig, d. 29/4 2007 Ekenäs), journalist, systerson till Erik Jernström. Han blev 1939 andre redaktör vid tidningen Hangö och tjänstgjorde under kriget bl.a. som finländsk förbindelseofficer hos de tyska trupperna i Lappland. Jernström var 1945-79 chefredaktör för Västra Nyland och blev på denna post tack vare sin breda internationella utblick och inrikespolitiska insikter en av landets mest respekterade tidningsmän. Jernström verkade även som utrikespolitisk kommentator i radio och intresserade sig för mediepolitiska frågor bl.a. som ordförande i Rundradions svenska programråd 1970-74. Publicerade i bokform bl.a. historiker över Mjölbolsta sanatorium (2 bd, 1981-91), Västra Nylands kretssjukhus (1982) och Svenska kulturfonden (1987) samt memoarer under titeln Sju liv (1994).
JernstroemFrank

Jernström, Frank. Föddes i Leipzig som österrikisk undersåte men kom redan som barn till Finland. Foto: Västra Nyland.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi