Ivalo Santeri Tillbaka

Ivalo (t. 1907 Ingman), Herman Alexander (Santeri) (f. 9/6 1866 Sodankylä, d. 25/1 1937 Hfrs), författare och tidningsman, fil.dr 1892 (på en avhandling om Karl IX:s Ishavspolitik). I. tillhörde från 1890 redaktionen för det ungfinska organet Päivälehti och dess efterträdare Helsingin Sanomat samt var 1918-20 och 1932 chefredaktör för den sistnämnda. Som skönlitterär författare utgav han nutidsskildringar och historiska romaner, av vilka bl.a. Juho Vesainen (1894) översatts till svenska (En bondehöfding, s.å.). Anses som den finska historiska romanens fader. I. framträdde även som dramatiker. Han var en av den ungfinska rörelsens ledare och tillhörde borgarståndet vid lantdagarna 1904-05 och 1905-06. Erhöll professors titel 1936. - Hans son, diplomaten, jur.kand. (1925) Asko I. (1901-68), var 1947-51 finländskt sändebud i Haag och 1951-54 i Ankara samt 1954-61 ambassadör i Rom och 1964-68 i New Delhi. Dennes hustru, Mielikki I. (f. 1907), dotter till skulptören Emil Wikström, skildrade makarnas diplomatliv i tre frispråkiga memoarvolymer, publicerade (på finska) 1973-77.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter