Hornborg, Signe Tillbaka

Hornborg, Signe Ida Katarina (f. 8/11 1862 Åbo, d. 6/12 1916 Hfrs), arkitekt. H., som var biskopsdotter, utexaminerades 1890 från Polytekniska institutet efter studier på dispens, eftersom kvinnliga studenter på den tiden inte godkändes som teknologie studerande. Hon anses vara Finlands första kvinnliga arkitekt och hon torde även vara den första utexaminerade kvinnliga arkitekten i världen. H. inledde vad som skulle komma att bli en synnerligen aktiv yrkesverksamhet hos Elia Heikel och samarbetade därefter länge med Lars Sonck och idkade även självständig praktik. Till hennes främsta egna verk räknas Fredrikshamns brandkårshus, det Nerwanderska stenhuset i Björneborg (1892) och bostadshuset Smedsgatan 1 i Hfrs (1897), vars rivning i slutet av 1960-t. ännu idag betraktas som en stor arkitekturhistorisk skandal. Ett för tiden typiskt projekt var också Arbetshemmet för barn i Hfrs, vars grundare likaså var kvinna, nämligen filantropen Fanny Palmén. Även denna värdefulla byggnad har senare rivits. (Patrick Eriksson)


HORNBS1.jpg

Hornborg, Signe. Exeptionellt på sin tid var att H. inte bara ritade det Nerwanderska huset i Björneborg, utan att den unga kvinnliga arkitekten även personligen övervakade bygget på arbetsplatsen. Foto: Finlands arkitekturmuseum.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 08.11.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 08.11.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi