Hernberg, Sven Tillbaka

Hernberg, Sven Gunnar (f. 25/4 1934 Hfrs), läkare, med.o.kir.dr 1967, professor 1983, specialist i arbetsmedicin, son till Gunnar H. Han var 1974-94 forskningsdirektör vid Institutet för arbetshygien. H:s forskning har gällt effekterna av bly på röda blodkroppar, effekten av lösningsmedel på centrala nervsystemet, yrkescancer och fosterskador i samband med yrkesexponering. Många av hans forskningsresultat har lett till preventiva åtgärder i yrkeslivet. (Tom Pettersson)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter