Hanell, Edvard Tillbaka

Hanell, Edvard Fritjof (f. 1/5 1894 Torneå, d. 8/4 1947 Jyväskylä), militär, generallöjtnant (1940). H. anslöt sig 1915 till Kgl. preussiska jägarbataljonen 27 och erhöll där pionjärutbildning samt tjänstgjorde under kriget 1918 som kompanichef. Han innehade 1918-25 olika stabsbefattningar, blev 1925 chef för Nylands regemente och 1933 för Krigshögskolan. Under andra världskriget var H. förste fortifikationsofficer och 1941-42 tf. chef för huvudstaben. Blev efter kriget vd i Wilhelm Schauman Ab. (J. Kronlund m.fl., Suomen puolustuslaitos 1918-1939, 1988; R. Lipponen/V.M. Syrjö, Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918-1996, 1998)Hanell.jpg

Hanell, Edvard. Under andra världskriget var han förste fortifikationsofficer och 1941-42 chef för huvudstaben. Foto: Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi