Hallberg, Mauritz Tillbaka

Hallberg, Emil Fredrik Mauritz (född 2/8 1851 Stockholm, död 27/2 1924 Helsingfors), affärsman och donator. H. flyttade som barn till Finland och grundade jämte sin svåger Hj. Schildt firman Schildt & Hallberg, som handlade med konstgödsel och säd samt hade en olje- och färgfabrik i Dickursby (Tikkurila Oy). Han intog en bemärkt plats i Finlands ekonomiska liv (var medlem av direktionen för ett 30-t. företag) och tillhörde borgarståndet i lantdagen 1882 och 1888-1906. H. hade numismatik som hobby; Finlands numismatiska förening grundades 1914 på hans initiativ, och han utgav verken Minnespenningar öfver enskilda personer födda eller verksamma i Finland (2 bd, 1906-23) och Några anteckningar om Åbomynten (1919). Understödde forskningen bl.a. genom en betydande donation till Svenska litteratursällskapet. Statsråd 1908 och fil.dr h.c. vid Helsingfors universitet 1923. (L. Gripenberg, M. H.: en minnesteckning, 1925)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), affärsmän, donatorer, företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Ekonomi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 27.05.2016 av Johan Lindberg