Hakola, Marikki Tillbaka

Hakola, Marikki (f. 23/8 1960 Storkyro), mediekonstnär, regissör. H. utexaminerades från Finlands konstakademis skola (målarlinjen) 1984 och blev en av pionjärerna inom videokonsten i vårt land. Som videokonstnär är hon dock mer eller mindre självlärd. Sina studier fortsatte hon vid Konstindustriella högskolan, där hon disputerade för doktorsgraden. H. har gjort sig känd genom videoarbeten och installationer, multimedieperformanser och tv-produktion. Hennes videoarbeten, som fått internationellt erkännande, har kännetecknats av fantasifullhet och poetiskt, ofta ställningstagande, innehåll. Hennes stora tema har varit människans psyke i datasamhället och i världen med många konfliktartade aspekter. Till de tidigaste verken hör Earth Contacts (1982), videocollaget PRE, som uppfördes 1984 i Vanhan Galleria i Hfrs, och Cricket (1988). H. deltog 1987 i projektet Piipää, ett stort upplagt tvärkonstnärligt arbete. Hon väckte 1989 uppmärksamhet genom att segra i den första inhemska videofestivalen i Kuopio med verket Gyrus. Vid Panoramavideofestivalen i Århus 1991 segrade hon med verket Stilleben-Milena's Journey (1989), till vilket Kaija Saariaho komponerat musiken. Med samma verk hade hon även vunnit pris 1990 vid Videonnalen i Bonn. 1992 framträdde hon med videoinstallationen Milena-Distanz i Ateneum. H. har hyst ett speciellt intresse för producentens och åskådarens förändrade roller, bl.a. i projektet Figure 2000. Hon har verkat som timlärare vid Bildkonstakademin 1985-93 och varit med om att grunda konstnärssammanslutningen Muu 1987. (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), regissörer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Teater och dans
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter