Haikola, Lauri Tillbaka

Haikola, Lauri Robert (f. 2/9 1917 Sievi, d. 21/1 1987 Hfrs), teolog, teol.dr 1952. Haikola sårades i vinterkriget och träffade sin blivande maka Margaret Overton på sjukhuset i Sverige där han vårdades. Han skötte professurer både i Lund och Uppsala, innan han 1959 utnämndes till professor i teologisk etik och religionsfilosofi vid Helsingfors universitet, en befattning han innehade till 1978. Haikola är en av de internationellt mest kända finländska teologerna, särskilt p.g.a. sin forskning om relationen mellan Luther och lutherdomen efter Luther. - Makan, fil.mag. (1942) Margaret Haikola (1918-2009) verkade som lärare och publicerade några betraktelseböcker m.m.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg