Hagman, Lucina Tillbaka

Hagman, Lucina (f. 5/6 1853 Kelviå, d. 6/9 1946 Hfrs), pedagog, en av kvinnorörelsens och samskoleidéns främsta förkämpar i Finland. Hagman genomgick Jyväskylä seminarium, blev 1875 föreståndarinna för en förberedande skola i Tavastehus och 1886 för den första finska samskolan i Hfrs, som ledde till universitetet. Hon var därefter 1899-1938 rektor för en samskola i huvudstaden som hon grundat. Sina erfarenheter om samuppfostran framlade hon i Kokemukseni yhteiskasvatuksesta (1897). Hagman var synnerligen aktiv vid grundandet av kvinnosaksförbundet Unionen och var dess ordförande 1892-1908 och 1913-20. Hon var även med om att starta landets första nykterhetsförening och martharörelsen samt bildade 1907 en politisk kvinnoförening, Finska kvinnoförbundet; verkade 1907-08 och 1916-17 som ungfinsk ledamot av enkammarlantdagen. I hennes omfattande litterära produktion märks biografier över Fredrika Bremer (1886) och Minna Canth (2 bd, 1906-11). Erhöll professors titel 1928. (Yksi kamari - kaksi sukupuolta: Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset, 1997)
HagmanLucina

Hagman, Lucina. Som en motståndare av skolsystemet med separata skolor för de båda könen ansåg hon att om pojkar och flickor fick gå i samma skola skulle de lära förstå varandra bättre och få likadana utgångspunkter i livet. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi