Häikiö, Martti Tillbaka

Häikiö, Martti Johannes (f. 1/10 1949 S:t Michel), historiker och författare, pol.dr 1976. H. blev 1978 docent i politisk historia vid Helsingfors universitet och var 1981-84 universitetets informationschef; verksamhetsledare för Finland-Samfundet 1988-94. Han har därtill verkat bl.a. som chefredaktör och kolumnist vid ett flertal tidskrifter och tidningar. H. disputerade på en avhandling om den brittiska Finlandspolitiken före och under vinterkriget och har därefter publicerat populärt hållna arbeten om modern finländsk historia samt företagshistoriker, bl.a. Nokia Oyj:n historia (3 bd, 2001), som 2002 utkom i en förkortad engelsk version, Nokia, the inside story.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi