Haapavesi Tillbaka

Haapavesi, stad i Norra Österbotten, Norra Finlands region. Areal 1 050 km2, invånare 7 418 (2010).

Haapavesi utbreder sig kring övre loppet av Pyhäjoki, som vid kyrkbyn (4 600 inv. 2000) vidgar sig till sjön Kirkkojärvi. Längre nedåt den tätt bebyggda älvdalen, som omges av glest bebodda myr- och moområden, ligger Mieluskylä samhälle (450 inv.). Kommunens centrala partier upptas av ett kuperat granitområde, som löper i nord-sydlig riktning. Där finns flera relativt stora, mestadels grunda sjöar, bland vilka särskilt märks Ainali, sedan länge känd som en av landets fågelrikaste sjöar. Inom detta område reser sig bl.a. berget Korkattivuori, som med sina 186 m ö.h. är det högsta i trakten. S.o. därom ligger den stora torvmossen Piipsanneva (3 400 ha), där Vapo Oy upptar bränntorv. Kyrkbyn är ett viktigt handelscentrum och har även en del industri, bl.a. livsmedels-, trävaru-, elektronik- och metallindustri. Socknen var förr känd för sin skidtillverkning och därifrån härstammade flera namnkunniga skidlöpare (bl.a. T. Niku); över dessa restes 1964 en minnesstod i brons, skulpterad av K. Kallio.

Haapavesi koloniserades i början av nya tiden av nybyggare från Savolax, anslöts ca 1570 till den då bildade Pyhäjoki socken, ingick under senare hälften av 1600-talet i det lika benämnda friherreskapet, blev kapell ca 1650 och självständig församling 1863. Kommun 1866 och stad 1996. (H. ennen ja nyt 1-3, 1948-1974; Suur-Pyhäjoen historia, 1969)
Haapavesi

Haapavesi. I Haapavesi övergår den flacka österbottniska terrängen i ett kuperat sjölandskap. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Kommunportalen/Statistikcentralen.

HAAPAVES.jpg

Källa: Finlands kommunförbund.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 24.08.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 24.08.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi