Gylich, Pehr Johan Tillbaka

Gylich, Pehr Johan (f. 1786 Borås, d. 3/10 1875 Åbo), arkitekt; tjänstgjorde ursprungligen som officer i svenska armén och flyttade 1812 till Åbo, där han 1829-52 arbetade som stadsarkitekt. Efter den stora ödeläggelsen förorsakad av Åbo brand 1827 blev G. i mångt och mycket skaparen av den nya staden som växte fram vid Aura å. P.g.a. sin empiredominerade arkitektur kallades han även "Åbo Engel", med hänsyftning till den samtida kollegan C.L. Engel i Hfrs.

Omkring 300 byggnadsprojekt i Åbo anses härröra från G:s penna, i huvudsak låga trähus men även ett stort antal praktfulla byggnader, såsom Åbo svenska teater (tillsammans med C.L. Engel 1839), Finska hushållningssällskapets hus (1831), Cajanderska huset (1834), Hjeltska huset (1831) samt även andra byggnader som numera disponeras av Åbo Akademi. G. gav det gamla rådhuset dess nuvarande utformning (1829), liksom också Katedralskolans stora stenbyggnad (1830-t.). G. ritade därtill Tyrvis nya kyrka (1855) i Vammala och Själö hospital (1841) i Nagu. (C.J. Gardberg, Nyantiken i Åbo, 1952; N-E. Wickberg, Byggnadskonsten i Finland, 1959; M-L. Lampinen, P.J. Gylichin satakuntalaiset kirkot, 1972) (Patrick Eriksson)
GylichPehrJohan

Gylich, Pehr Johan. Ritade restaurang Pinellans pelare och gav Katedralskolan dess nuvarande utformning. Vy från Aura å kring sekelskiftet 1900. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar, J.J. Reinberg.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi