Grönvik Tillbaka

Grönvik, glasbruk i Korsholm, gr. 1813. I samband med bruket, som anlades av storköpmannen Johan Grönberg (1777-1845), verkade en tid ett litet lergodsgjuteri och ett båtbyggeri samt 1831-76 Jungsunds lumppappersbruk. Grönvik började med tillverkning av flaskor och dricksglas, men övergick på 1890-talet helt till fönsterglas. Fabriken hade på 1840-talet som den första i Finland börjat tillverka pressglas. Den var i början av 1900-talet en av Nordens största tillverkare av fönsterglas och hade då ca 100 arbetare. Den nedlades som olönsam 1907. Huvudbyggnaden på bruksgården, som uppfördes 1780 av hovrättsassessor Johan Casimir de la Chapelle, såldes 1915 till tre bönder i trakten, vilka i sin tur 1918 avyttrade den till friherre Erik von Troil, som använde huset som sommarställe. Byggnaden köptes 1997 och iståndsattes av familjen Hästbacka.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg