Gripenberg, Sebastian Tillbaka

Gripenberg, Odert Sebastian (f. 8/3 1850 Kronoborg, d. 12/7 1925 Hfrs), arkitekt och officer, son till Sebastian G. d.ä. Efter genomgången kadettskola i Finska kadettkåren 1861 studerade G. vid krigsingenjörsakademin i Petersburg och befordrades till löjtnant 1875. Han utexaminerades 1878 som den tredje arkitekten i ordningen vid det nygrundade Polytekniska institutet i Hfrs och studerade vidare vid Technische hochschule i Wien 1878-79. G. arbetade från 1880 som privatpraktiserande arkitekt, hade flera samarbetsprojekt med dåtidens mest framstående arkitekter och en kort tid gemensam arkitektbyrå med Magnus Schjerfbeck.

G., som hade sin politiska hemvist bland gammalfinnarna, var 1887-1904 överdirektör i överstyrelsen för allmänna byggnaderna, medlem av stadsfullmäktige i Hfrs 1885-87 och 1894-96 samt 1904-05 senator och chef för handels- och industriexpeditionen. Mångsidigt begåvad, språkkunnig och aktiv även inom organisations- och näringslivet var G. bl.a. medlem i Pohjolas direktion 1891-96, vice ordförande i Konstflitföreningen 1894-1905, ordförande i förvaltningsrådet för Kansallis-Osake-Pankki 1902-19 och styrelseordförande i de evangelisk-lutherska församlingarnas bostadsförening 1892-1902. Han var även med om att grunda Arkitektklubben och verkade 1892-1901 som dess ordförande.

G. betraktas som en av de främsta nyklassicisterna inom finländsk arkitektur; han tog klart avstånd från den finska nationalromantiken. Bland hans mest kända verk i Hfrs kan nämnas Finska litteratursällskapets hus (1890), försäkringsbolaget Suomis hus vid Ludvigsgatan, senare Helsingin Sanomats huvudkontor (1892), hörnhusen Bernhardsgatan/Södra Kajen/Unionsgatan (1887), Gripholm vid Bernhardsgatan/Fabiansgatan (1894-1909), Donnerska huset Norra kajen 12 (1889), prästhuset för Hfrs ortodoxa församling (1903) samt den ståtliga byggnaden Georgsgatan 18/Bulevarden 8 (1884) som numera ägs av Svenska folkskolans vänner. G:s praktik omfattade även ett flertal byggnader runtom i landet, bl.a. Ekenäs stadshus (1882, se bild vid Ekenäs), Sparbanken i Åbos huvudkontor (1888-91) och posthuset i Åbo (1899), Villmanstrands dragonregementes kasernbyggnader (tillsammans med Jac. Ahrenberg 1889-93) och Langinkoski kejserliga fiskestuga, som han ritade tillsammans med Magnus Schjerfbeck och Jac. Ahrenberg (1889). Många av dessa byggnader är idag fredade. (S. Haila, Suomalaisuutta rakentamassa: arkkitehti S. G. kulttuurifennomanian lipunkantajana, 1998) (Patrick Eriksson)

Gripenberg, Johan Ulrik Sebastian (1795-1869)


g18_helsingfors.jpg

Kulturhuset G 18 vid Georgsgatan i Helsingfors ritades av Sebastian Gripenberg 1884. Foto: Rabbe Sandelin.

GripenbergS.jpg

Gripenberg, Sebastian. Gamla posthuset i Åbo vid Alexanderstorget (num. Salutorget) i hörnet av Auragatan och Eriksgatan. Byggnaden står inte längre kvar. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar, C.J. Schoultz.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi