Gripenberg, Gustaf Adolf Tillbaka

Gripenberg, Gustaf Adolf Konstantin (f. 9/1 1854 Kronoborg, d. 23/10 1918 Hfrs), militär och krigshistoriker, bror till Alexandra G. Han deltog med Finska gardet i turkiska kriget 1877-78, avancerade till överstelöjtnant 1895 och var 1901-02 tf. stabschef för finska militären. G. var 1884-1902 redaktör för Finsk militär tidskrift och organiserade 1903-10 införandet av de upplösta finska bataljonernas arkiv i statsarkivet. G. utgav de krigshistoriska arbetena Lifgardets 3. finska skarpskyttebataljon 1812-1905 (2 bd, 1905-06), Finska kriget 1808-09 (1908) och Finska kadettkåren och dess kamratskap (1912). Hade även musikaliska ambitioner.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter