Granqvist, Hilma Tillbaka

Granqvist, Hilma Natalia (f. 17/7 1890 Hfrs, d. där 25/2 1972), etnolog, fil.dr 1932 på en avhandling om äktenskapsförhållandena i Palestina. G., som i hemlandet verkade som lärarinna vid olika skolor, bedrev under flera studie- och forskningsresor en internationellt erkänd forskning om familjen i det arabiska Mellanöstern. Bland hennes arbeten märks Marriage conditions in a Palestinian village (2 bd, 1931-35), den populärt hållna boken Arabiskt familjeliv (1939) och Studies in a village in Jordan (1965). Som kvinnlig forskare motarbetades G. av åtskilliga vetenskapliga auktoriteter vid Helsingfors universitet (Gunnar Landtman, Aapeli Saarisalo, Knut Tallqvist m.fl.) och blev därför tvungen att disputera vid Åbo Akademi. Hennes forskning om Palestina kan sägas ha legat före sin tid och betraktas som mycket betydelsefull. (J. Willman, Ideal och verklighet: H. G:s studier av "Kvinnorna i Gamla testamentet" åren 1921-1925, 1997)
GranqvistHilma

Granqvist, Hilma. Hon bedrev värdefull forskning i Palestina, där hennes minne lever vidare i Artas Folklore Centre, ett musei- och forskningscentrum som byggts upp kring hennes verksamhet. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), etnologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Folkkultur
Skapat 02.04.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 27.05.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi