Geodetiska institutet Tillbaka

Geodetiska institutet, Kyrkslätt, gr. 1918 på initiativ av Geografiska sällskapet i Finland, forskningsinstitut inom kartläggningsbranschen, sorterar under jord- och skogsbruksministeriet. G. har hand om de vetenskapliga grundmätningarna för kartläggningen av Finland och om metrologin rörande geografisk information samt bedriver forskning bl.a. på geodesins område. G. upprätthåller mätnormaler angående geodetiska och fotogrammetriska mätningar samt fungerar som nationellt mätnormallaboratorium för längd och för acceleration vid fritt fall. Till uppgifterna hör även att utveckla och avprova geodetiska, fotogrammetriska och kartografiska instrument och metoder.

Institutet har fyra avdelningar: avd. för geodesi och geodynamik, avd. för fjärranalys och fotogrammetri, avd. för geoinformatik och kartografi samt avd. för navigation och lokalisering. Därtill finns Metsähovi forskningsstation, som lyder under den förstnämnda avdelningen. G. har haft ett betydande inflytande på geodesin i Östersjöländerna (Baltiska geodetiska kommissionen). Institutet arbetade urspr. i Hfrs, men flyttade 1994 till Kyrkslätt. (Geodeettinen laitos-The Finnish geodetic Institute 1918-68, 1969; J. Kakkuri, Geodeettinen laitos 1918-1993, 1993)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter