Genetz, Arvid Tillbaka

Genetz, Arvid Oskar Gustaf (f. 1/7 1848 Impilax, d. 3/5 1915 Hfrs), språkforskare och lyriker, fil.dr 1877. G. tjänstgjorde 1878-91 som lektor i finska och svenska vid det finska normallyceet, blev sistnämnda år professor i finska språket och litteraturen i Hfrs och 1893 vid detta läroområdes delning professor i finsk-ugrisk språkforskning. Han företog alltsedan studieåren flera forskningsresor, som förde honom bl.a. till Fjärrkarelen, Kolahalvön, Ungern och ö. Ryssland. De gav material till en lång rad språkvetenskapliga arbeten, av vilka särskilt hans text- och vokabulärpublikationer samt språkläror är av bestående värde. G. skrev även läroböcker och lyriska dikter, de sistnämnda till stor del under pseudonymen Arvi Jännes. Han var 1892-1902 ordförande i Finska litteratursällskapet och satt 1901-05 i senaten som chef för ecklesiastikexpeditionen. (A. G. - Arvi Jännes: Elämänvaiheet ja elämäntyö, red. L. Harmaja, 1949)AGenetz.jpgGenetz, Arvid. Deltog i flera forskningsresor, som förde honom bl.a. till Kolahalvön, Fjärrkarelen, Ungern och östra Ryssland. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg