Gardberg, Carl-Rudolf Tillbaka

Gardberg, Carl-Rudolf (f. 9/9 1898 Åbo, d. där 5/10 1972), biblioteksman, fil.dr 1948, far till Carl Jacob G. Han var 1917-22 anställd vid olika bibliotek i Åbo och Hfrs, tjänstgjorde 1925-28 som svensk bibliotekskonsulent och 1929-42 som äldre biblioteksinspektör vid statens biblioteksbyrå. G. återvände 1942 till Åbo Akademis bibliotek, vars ställning som finlandssvenskt nationalbibliotek han befäste som överbibliotekarie 1953-66. Han deltog aktivt i planeringen av bibliotekets nybyggnad (invigd 1958) och upprätthöll intima kontakter med vetenskapliga bibliotek i utlandet. Som forskare ägnade sig G. främst åt boktryckeriets och tidningspressens historia i Finland; hans största arbete från detta område är det delvis postumt utgivna verket Boktrycket i Finland (3 bd, 1948-73). Erhöll professors titel 1966.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi