Gahmberg, Carl TillbakaGahmberg, Carl Gustav (f. 11/2 1942 Kyrkslätt), biokemist, läkare, med.o.kir.dr 1971. G. blev 1981 professor i biokemi vid Helsingfors universitet och utsågs 1992 till Finska vetenskaps-societetens ständige sekreterare. Han har bedrivit forskning över cellmembraner, speciellt deras kolhydrathaltiga delar, bl.a. om blodgruppsfaktorn Rh och adhesionsfenomen. Erhållit Anders Jahres, Komppas, Äyräpääs m.fl. pris. (Ralph Gräsbeck)

Gahmberg tilldelades 2010 av Finska Läkaresällskapet J.W. Runebergs pris. (red.)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 19.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.03.2012 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi