Furuhjelm, Otto Tillbaka

Furuhjelm, Johan Otto Wladimir (f. 1/6 1819 Åbo, d. 5/6 1883 Pburg), militär. F. tjänstgjorde i Ryssland, där han inspirerad av sin forne lärare F. Cygnaeus hopbringade en betydande dokumentsamling rörande Finland (särskilt krigen 1741-43, 1788-90 och 1808-09, Sprengtporten och Anjalaförbundet); den utgör numera Furuhjelmska samlingen i Riksarkivet. Generallöjtnant 1871. - Hans bror, ämbetsmannen Harald F. (1830-71), som 1854-60 tjänstgjorde i överstyrelsen för Öst-Sibirien och 1869 blev kejsarens ståthållare i Amurlandet, donerade testamentariskt en betydande summa till finska staten.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter