Frosterus, Benjamin Tillbaka

Frosterus, Gustaf Benjamin (f. 30/10 1866 Borgå sn, d. 1/4 1931 Hfrs), geolog, fil.lic. (disp.) 1895. F. verkade från 1889 som statsgeolog och från 1926 som direktor för statens markforskningsinstitut. Han vann en ledande och internationellt erkänd ställning på marklärans område bl.a. genom sina lerforskningar. Bland hans arbeten märks Bergbyggnaden i sydöstra Finland (1903), Det finska lermaterialet som geologisk bildning och teknisk produkt (1908) och Zur Frage nach der Einteilung der Böden in Nordwest-Europas Moränengebiet (2 bd, 1912-14). Erhöll professors titel 1926.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), geologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Geografi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter