Friedrich Karl Tillbaka

Friedrich Karl (1868-1940), prins av Hessen. Friedrich Karl, som hade preussisk officersutbildning och var kejsar Wilhelm II:s svåger, ansågs av det vita Finlands ledning lämplig att bestiga tronen i det kungadöme man planerade att upprätta efter inbördeskriget 1918 (författningsstriden). En delegation med senator Onni Talas i spetsen uppvaktade Friedeich Karl i slutet av augusti detta år, och trots att erbjudandet kom som en överraskning för honom gav han sitt medgivande 9/9 1918, på villkor att både lantdagen och folket skulle ställa sig bakom honom. Friedrich Karl förhöll sig trots allt hela tiden skeptisk till monarkiplanerna, trots att han officiellt valdes till kung 9/10 1918. Till följd av Tysklands nederlag i världskriget och det därpå följande regimskiftet i Finland meddelade Friedrich Karl 14/12 att han avsade sig kronan. Han kom aldrig att besöka Finland. Sonen Wolfgang (1896-1989) tjänstgjorde däremot som underrättelseofficer i Lappland under fortsättningskriget och dekorerades med Frihetskorset då han skulle återvända till hemlandet 1943. (A. Huldén, Finlands kungaäventyr 1918, 1989)


FRIED.jpg

Friedrich Karl. Av kungakandidaterna hertig Adolf Friedrich av Mecklenburg, prins Oskar av Preussen, prins Friedrich Wilhelm av Preussen och prins Friedrich Karl av Hessen valdes den sistnämnde 1918 till kung av Finland. Han kom dock aldrig att bestiga tronen. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.04.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 29.04.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi