Frey, Richard Tillbaka

Frey, Richard Karl Hjalmar (f. 1/5 1886 Hfrs, d. där 7/1 1965), entomolog, fil.dr 1925. F., som var en av samtidens mest kända insektkännare, blev 1913 t.f. amanuens vid Zoologiska museet och tjänstgjorde slutligen (1933-55) som kustos vid dess entomologiska avdelning. Han var även docent i entomologi vid Helsingfors universitet 1930-50. Redigerade som en av Entomologiska föreningen i Helsingfors stiftare dess tidskrift Notulae Entomologicae 1921-47 och utgav ett flertal entomologiska arbeten, främst rörande tvåvingar, bl.a. Zur Kenntnis der Dipterenfauna Finnlands (3 bd, 1911-15). Erhöll professors titel 1953.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi