Fransman, Holger Tillbaka

Fransman, Holger Alexander (f. 10/2 1909 Hfrs, d. där 19/1 1997), valthornist. F., som först var musikelev vid armén, studerade därpå för bl.a. K. Stiegler i Wien. 1930 anställdes han vid Helsingfors stadsorkester, 1936-68 dess förste hornist. Vid Helsingfors konservatorium, sedermera Sibelius-Akademin, undervisade F. 1931-73, dirigent för dess blåsorkester 1966-73. Större delen av landets hornister har utbildats av F. eller av någon av hans elever. F. räknas som alla finländska blåsinstrumentalisters "Grand Old Man", "Finlands valthornisters farfar". 1936 var han med om att grunda Helsingfors stadsorkesters blåskvintett Crusellkvintetten. Erhöll professors titel 1969, statens tonkonstpris 1984. (Fabian Dahlström)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter