Fontell, Nils Tillbaka

Fontell, Nils Daniel (f. 10/5 1901 Tfrs, d. 10/1 1980 Hfrs), fysiker, fil.dr 1931. Sin forskarbana inledde F. som assistent (kemist) hos A.I. Virtanen vid Valios laboratorium, men slog sedan om till fysik. F. verkade en tid som lärare i matematik vid Suomalainen normaalilyseo i Hfrs och därefter som assistent i tillämpad fysik hos J.A. Wasastjerna. Doktorsavhandlingen behandlade joners rörlighet under påverkan av elektriska fält i olika gasblandningar. De svaga elektriska strömmarna mättes med en apparat som mycket liknade våra dagars jonisationskammare. F. var en skicklig experimentalist och undersökte blandkristallers egenskaper med en differentialkalorimeter. Metodiken kom till användning ännu långt efter det den infördes av F. Han skrev även en lärobok i termodynamik, som användes under många år. F. utnämndes 1942 till professor i fysik vid Helsingfors universitet. Under nästan hela sin professorstid, som varade fram till 1968, var F. samtidigt prefekt för universitetets fysikaliska institution. Hans insatser var betydande då fysiken utvecklades och universitetsvärlden kraftigt expanderade på 1960-t. F. deltog i grundandet av Suomen fyysikkoseura och tidskriften Arkhimedes. ( Peter Holmberg)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), kemister, fysiker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Kemi
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg