Folkhälsan Tillbaka

Folkhälsan, Samfundet Folkhälsan i svenska Finland, tillkom 1921 på initiativ av läkaren och vetenskapsmannen professor Ossian Schauman. Det ursprungliga syftet var att genom praktisk hälsoupplysning bekämpa den tidens medicinska och sociala problem, såsom tuberkulos, spädbarnsdödlighet, bristsjukdomar och allmän okunskap. Till förfogande stod den Florinska donationen (Florin, P.U.).

Folkhälsan är en kombination av folkrörelse och expertorganisation. Till dess arbetsområden hör - förutom hälso- och sjukvård - äldreomsorg, barnomsorg, rehabilitering, habilitering och handikapptjänster samt rådgivning och forskning. Folkhälsan har gjort en viktig pionjärinsats inom flera sektorer av den förebyggande hälsovården, för vilka samhället senare övertagit ansvaret. Detta gällde bl.a. hälsosysterverksamheten, som samfundet svarade för 1921-31. Under tiden mellan de båda världskrigen gjorde Folkhälsan en betydelsefull insats i kampen mot tuberkulosen.

Stadsbarn i åldern 7-14 år ges via Folkhälsan möjlighet att tillbringa en del av sommaren som sommarbarn hos finlandssvenska familjer. Då tonårspolikliniken öppnades 1960 var den den första i sitt slag i Europa. Idag förekommer en bred ungdomsverksamhet med bl.a. drogförebyggande projekt och samtalsjour. Allmänt känd är Folkhälsans simundervisning, med start redan 1929. Årligen anordnar Folkhälsans föreningar i snitt 200 simskolor med totalt 8 000 deltagare. Simlärare har Folkhälsan utbildat sedan 1930-talet. Ett annat årligen återkommande inslag i Folkhälsans verksamhet är Luciainsamlingen (Lucia).

Under de senaste decennierna har samfundet inlett verksamhet i de finlandssvenska regionerna genom fyra allmännyttiga aktiebolag, Folkhälsan Mittnyland Ab, Folkhälsan Raseborg Ab (Mjölbolsta), Folkhälsan Botnia Ab (Östanlid) och Norrvalla Folkhälsan Ab. 2010 grundades Folkhälsan Utbildning Ab som förvaltar Solvalla idrottsinstitut i Noux och Norrvalla folkhögskola och Norrvalla idrottsinstitut i Vörå.

Utöver de ca 1 700 anställda (2009) finns ett nätverk av frivilligmedarbetare som ställer upp i Folkhälsans tjänst. Folkhälsanrörelsens fyra landskapsföreningar (gr. 1955-57), som 2001 bildade centralorganisationen Folkhälsans förbund, har ungefär 100 lokalföreningar med sammanlagt omkring 17 000 medlemmar. Förbundet utger tidskriften Folkhälsan som utkommer med sex nummer om året.(P. Forssell, Barnavårdsinstitutet F. 1933-53, 1953; A-G. Steinby, Sjuttiofem år för folkhälsan: Samfundet F. 1921-1996, 1998)
FolkhaelsanFolkhälsan. Varje sommar ordnar F. ett par hundra simskolor runt om i Svenskfinland. Foto: Folkhälsan, H. Victorzon.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 06.10.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 06.10.2011 av Johan Lindberg