förvaltningsutskottet Tillbaka

förvaltningsutskottet, permanent riksdagsutskott, handlägger ärenden som rör statsförvaltningens allmänna organisation, statens regional- och lokalförvaltning, allmän regional- och strukturpolitik, allmänna administrativa frågor, statens personalpolitik, allmän ordning och säkerhet, räddningsväsendet, kommunärenden m.m. Förvaltningsutskottet har i likhet med de övriga fackutskotten 17 medlemmar och 9 ersättare.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi