Finsk kvinnoförening Tillbaka

Finsk kvinnoförening, gr. 1884, inledde det organiserade kvinnosaksarbetet i Finland. En oppositionell grupp bröt sig 1892 ut ur Finsk kvinnoförening och bildade kvinnosaksförbundet Unionen. Föreningen var ursprungligen tvåspråkig, men fortsatte sedan sin verksamhet som Suomen naisyhdistys.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi