Finsk Arkitekturtidskrift Tillbaka

Finsk Arkitekturtidskrift (Arkkitehti), tidskrift för Finlands arkitektförbund SAFA. F. var urspr. svenskspråkig och ingick mot slutet av 1800-t. som en del av Tekniska Föreningens i Finland Förhandlingar; självständig tidskrift sedan 1904. Den är Finlands äldsta tidskrift för byggbranschen och en av de äldsta arkitekturtidskrifterna i världen. Tidskriften var temporärt nedlagd från 1919 till 1921, då Finlands arkitektförbund bildade ett aktiebolag "O.Y. Arkkitehti-Arkitekten A.B" för utgivning av tidskriften i förbundets regi. Den fungerar som språkrör för den finska arkitekturen och har stor internationell spridning samt bidrar på så sätt till att sprida bilden av Finland som ett högklassigt arkitektur- och formgivningsland. (Patrick Eriksson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter