Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund Tillbaka

Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund (Suomen tieteellinen kirjastoseura), Hfrs, gr. 1929, vetenskapligt samfund inom informationsservicesektorn, har till ändamål att främja forsknings- och informationsverksamheten på området och att utveckla yrkesskickligheten hos personer som är verksamma vid de vetenskapliga biblioteken. Samfundet utger bl.a. medlemstidskriften Signum. Antalet medl. var 2008 ca 750. Medlemssamfund i Vetenskapliga samfundens delegation. (Suomen tieteellinen kirjastoseura 1929-1979, 1979)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg