Finlands svenska sång- och musikförbund TillbakaFinlands svenska sång- och musikförbund. Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) tillkom 1929, med Helsingfors som hemort, som centralförbund för de vid denna tidpunkt 13 lokala sång- och musikförbunden i det svenska Finland med ändamål att främja finlandssvensk sång och musik. Förbundet fortsatte därigenom den musikaliska verksamhet som 1891-1926 hade bedrivits av Svenska folkskolans vänner. Den musikaliska ledningen omhänderhades av en förbundsdirigent som samverkade med ett musikutskott (blandade körer), ett damkörs-, ett stråkmusik- och ett blåsmusikutskott. Stora allmänna sång- och musikfester har anordnats i Hfrs 1932, Jakobstad 1937, Ekenäs 1946 samt, i samarbete med Finlandssvenska manssångarförbund, i Hfrs 1951, Åbo 1956, Vasa 1961, Mariehamn 1966, Lovisa 1971, Karleby 1976, Åbo 1979 (50-årsjubileum), Borgå 1982, Jakobstad 1987, Ekenäs 1991 (de finlandssvenska sångfesternas 100-årsjubileum), Mariehamn 1996, Esbo 2001 och Vasa 2006. I juni 2011 ordnades den tjugotredje stora sångfesten i Åbo, där Visans Vänner för första gången var med i sångfestsammanhang. Förbundsdirigenter har varit Bengt Carlson, John Rosas, Emil Johnsson och Ulf Söderblom.

Efter 1991 har en huvuddirigent inte utsetts. Efterhand har F., vars hemort från 1985 är Vasa, omstrukturerats. De lokala förbunden, numera 12, kvarstår som basorganisationer, men verksamhetens tyngdpunkter återfinns inom specialförbunden Finlands svenska körförbund FSK (blandade körer, gr. 1991), Finlands svenska manssångarförbund FSM (anslöt sig 1990), Finlands svenska damkörsförbund FSD (gr. 1988; åren 1948-71 verkade Svenska damkörsförbundet i Finland) och De ungas körförbund i Svenskfinland (DUNK, gr. 1987) samt i några specialutskott. F. är representerat i en rad inhemska och nordiska samarbetsorgan på amatörmusikens område. F:s syften nås även genom kompositionstävlingar, kursverksamhet m.m. Förbundets språkrör var till 1985 den av Svenska folkskolans vänner utgivna Svenskbygden. Därpå grundade F., tidningen Resonans. Se även sång- och musikfester, Martin Wegelius-institutet. (B. Holmlund, F. 1929-69, 1969; Klinga visa sjung fiol: F. 1929--1979, 1983; Musik sång fest 1891--1991, 1991) (Fabian Dahlström/red.)FSSMF_Sangfesten_i_Ekenaes1946_2PrivatSaml.jpg

FSSMF_Sangfesten_i_Ekenaes1946_1.PrivatSaml.jpg

Finlands svenska sång- och musikförbund. Två bilder från sångfesten i Ekenäs 1946. På övre bilden ses i täten av paraden fr.v. Nils-Eric Fougstedt, Emil Johnsson, Egil Cederlöf (i ljus kostym), Evert Ekroth och Otto Andersson. På nedre bilden tågar Esbo sångkör fram. Foto privat samling.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
organisationer (samhälleliga system), körer, föreningar, finlandssvenskar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Musik
Skapat 08.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 16.05.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi