Finlands svenska marthaförbund Tillbaka

Finlands svenska marthaförbund, Hfrs, bildades 1899 under namnet "Bildning i hemmet", men döptes redan ett år senare om till Föreningen Martha, ett namn som anspelar på Bibelns Martha. Initiativtagare till föreningen, vars syfte var att sprida folkbildning bland alla kvinnor i Finland (martharörelsen), var Lucina Hagman. Bl.a. matlagning, hemvård, barnskötsel, sjukvård, trädgårdsskötsel och mjölkhushållning stod på föreningens program.

År 1924 delades den dittills tvåspråkiga organisationen på språklig grund i Marttaliitto och Finlands svenska marthaförbund. Krigstiden i början av 1940-t. resulterade i en omläggning av verksamheten; behovet av att på bästa sätt ta vara på de knappa resurserna resulterade bl.a. i Husmors kristidskalender med dess praktiska råd. Fokus för verksamheten låg under 1950- och 60-talen på konsumentupplysning, medan 1970-talet innebar en fokusering på miljövård och FN:s kvinnoår. Under 1900-talets sista decennier profilerade sig Finlands svenska marthaförbund som en konsumentrådgivande och miljömedveten organisation. Idag är förbundets tre huvudverksamhetssektorer hushåll, ekonomi och ekologi. 1992 instiftade F. en märkesdag för upprätthållandet av de finlandssvenska mattraditionerna, Den finlandssvenska matkulturdagen, som infaller årligen den 9 oktober.

Förbundets egen tidskrift Martha (sex nr/år) började utges 1903 under namnet Husmodern. Finlands svenska marthaförbund hade 2010 drygt 10 000 medl., fördelade på de tolv finlandssvenska marthadistrikten samt ungdomsorganisationen Finlands svenska marthaförbunds M-klubbar (gr. 1943), som är det trettonde distriktet och har drygt 600 medl. i lokala föreningar. (F. 1899-1959, 1959; Martha: kvinna i tiden 1899-1999, red. S. Liljeberg-Elgert, 1999)


Marthamaerket1_FSM_SB.jpg

Finlands svenska Marthaförbund. Marthamärket, i decennier det traditionella medlemmärket för Marthorna, togs i bruk 1918. Finlands Svenska Marthaförbund.

FinlandsSvenskaMarthafoerbund

Organisationen har under decenniernas lopp spelat en viktig roll som utlärare av praktiska färdigheter, särskilt under kristider. Här pågår en kurs i tillverkning av tygtofflor, s.k. tallukkor. Foto: Finlands Svenska Marthaförbund.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
miljövård
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 07.10.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 07.10.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi