Finlands svenska författareförening TillbakaFinlands svenska författareförening, organisation för de finlandssvenska författarna, grundad 1919. Ursprungligen snarast ett sällskap för social samvaro med tonvikt på skribenter i Helsingfors med omnejd. Redan från början betonades också den nordiska inriktningen, inte minst täta kontakter med kollegerna i Sverige. Allmänt gick man in för att förbättra författarnas ekonomiska och juridiska villkor. På 1960-talet utvecklades Finlands svenska författareförening till en mera renodlad fackorganisation där upphovsrättsfrågor och problematiken kring yttrandefrihet dominerar. De internationella kontakterna är omfattande. Ur sina egna fonder utdelar föreningen betydande stipendiebelopp varje år. Från 1921 till 2001 ägde föreningen Diktarhemmet i Borgå, som är en hedersbostad för särskilt förtjänta finlandssvenska författare. I donation av författaren Ulla Bjerne (eg. Biaudet) och stadsläkare Leon Biaudet fick man 1969 Villa Biaudet i Lovisa, som sedan dess tjänstgör som stipendiebostad. Finlands svenska författareförening har ca 200 medlemmar (2009). (M. Ringbom, F. 1919-1969, 1969; F. 70 år, 1989) (Gustaf Widén)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.12.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.12.2010 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi