Fältskärns berättelser Tillbaka

Fältskärns berättelser , en rad skildringar ur vårt lands historia av Zachris Topelius, först publicerade som följetong i Helsingfors Tidningar 1851-56 och utgivna i bokform 1853-67. Verket behandlar den finländska adelsätten Bertelskölds och bondeborgarsläkten Larssons öden under perioden 1632-1772. Ett av författarens huvudintressen gällde kampen mellan envälde, adelsvälde och ständervälde och den ståndsrivalitet som var förbunden med den. Intresset hade sin bakgrund i den aktualitet som frågan om statsskicket fick under 1850- o. 60- talen. Fältskärns berättelser har utkommit i ett stort antal upplagor på svenska och finska.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 27.04.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 27.04.2012 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi