Exportfred Tillbaka

Exportfred (fi. Vientirauha) , strejkbrytarorganisation, gr. 1920 för att bekämpa s.k. politiska strejker, organiserade av kommunisterna huvudsakligen för deras subversiva syften. I ledningen för organisationen stod Martti Pihkala, som utsågs till dess direktör (E. kallades efter honom även "Pihkalagardet") och Vihtori Kosola, två män som tidigt hade kommit med i den aktivistiska, mot ryssarna riktade verksamheten. Exportfred tillhandahöll strejkbrytare, som ofta var österbottniska bönder, och med deras bistånd lyckades arbetsgivarna bryta bl.a. en stor hamnstrejk 1928-1929. Organisationens verksamhet avtog under 1930-talet och omintetgjordes helt av de förändrade politiska förhållanden som inträdde efter vapenstilleståndet 1944.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi