Euterpe Tillbaka

Euterpe, finlandssvensk kulturtidskrift, som utkom 1901-05 med varierande utgivningstäthet; utgivare var Karl Flodin. Första årgången ägnades åt musik, de följande bl.a. åt vitterhet, konst och vetenskap samt dessutom åt diskussion av aktuella ickepolitiska ämnen. I E., som blev av stor betydelse för den finlandssvenska kulturen och som även spelade en viss roll i kampen mot det som uppfattades som ryskt förtryck, medarbetade en rad kulturradikala författare och kritiker, bl.a. Gunnar Castrén, Leo Ehrnrooth, Sigurd Frosterus, Bertel Gripenberg, FM Emil Hasselblatt (1874-1954), Olaf Homén, Rolf Lagerborg, Gustaf Strengell, Torsten och Werner Söderhjelm samt Emil Zilliacus. (O. Mustelin, E., 1963)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 05.08.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 05.08.2011 av Johan Lindberg