Enontekis Tillbaka

Enontekis, fi. Enontekiö, kommun i nordvästra Lappland, Lapplands region. Areal 7 946 km2, invånare 1 876 (2010).

Enontekis, som är landets till arealen tredje största kommun, omfattar den s.k. lapska armen med Finlands enda högfjällsområde. Totalt ligger inom detta ett fyrtiotal toppar, vilkas höjd överstiger 1 000 m; bland dem märks Halditjocko, som är landets högsta, och det mäktiga Saana vid Kilpisjärvi, Muonio älvs källsjö. Vid Kilpisjärvi ligger Malla naturpark, som är landets äldsta naturskyddsområde. I s. når kommunen fram till den kända fjällkedjan Pallastunturit. I Enontekis upprinner även Ounasjoki, från sjön Ounasjärvi, som är belägen n. om Ounastunturimassivet; vid sjöns n. strand ligger kyrkbyn Hetta (700 inv. 2000). Huvuddelen av befolkningen, av vilken åtta procent är samisk, är bosatt s. om barrskogsgränsen, som löper i öst-västlig riktning tvärs genom kommunen utmed en linje på ung. 68°30' n.br. Viktigaste näringar är renskötsel, turism, jordbruk och boskapsskötsel, vartill kommer bl.a. hjortronplockning.

Enontekis ingick från 1346 i Torne lappmark och var en del av Sverige till 1809, då den del av socknen som är belägen ö. om Torne och Muonio älvar (utbröts 1747 från Jukkasjärvi socken; omfattade även den nuv. svenska kommunen Karesuando) genom freden i Fredrikshamn avträddes till Ryssland. Gränsen mot n. uppgicks 1751. Med stängningen av denna gräns hundra år senare (1852) upphörde samernas vandringar med sina renhjordar till Ishavskusten under sommarhalvåret. Sedan även gränsen mot Sverige spärrats 1888 började den samiska befolkningen bli bofast.

Enontekis anslöts 1812 till Muonio, blev kapell 1856 och bildade egen församling 1916. Vintern 1944-45, då kommunen var krigsskådeplats under Lapplandskriget mot tyskarna, förstördes 90 % av byggnaderna, bl.a. kyrkan i Hetta by. En ny kyrka (invigd 1952, V. Larkas) uppfördes sedan av tegel på samma plats, huvudsakligen med medel som tillskjutits av de lutherska kyrkorna i Amerika. Av tyskarnas försvarsställning i Enontekis, Sturmbock-Stellung, iståndsattes 1987-89 ett parti till ett museum över Lapplandskriget. (Y. Kortelainen, Entistä Enontekiötä, 1997)


ENONTE2.jpgEnontekis som omfattar den lapska armen gränsar både till Norge och Sverige. De tre länderna strålar samman vid Treriksröset vid den lilla sjön Koltapahtajärvi. Karta: Geografiska institutionen vid Helsingfors universitet. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Kommunportalen/Statistikcentralen.

Enon.jpg

Vy från det heliga fjället Saana över Malla naturpark och sjön Kilpisjärvi. Foto: Sakari Niemi.

Enontekis

Bildkälla: Finl. kommunförbund.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
Ämnesord
kommuner (administrativa enheter), historia, befolkning, ytformer, bebyggelse, näringsstruktur
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Geografi
Skapat 06.10.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 06.10.2011 av Johan Lindberg