Enkvist, Nils Erik Tillbaka

Enkvist, Nils Erik August (f. 27/9 1925 Hfrs, d. där 26/5 2009), filolog, fil.dr 1952. E. blev 1952 docent (och tf. prof.) och var 1957-84 professor i engelska språket och litteraturen samt 1984-88 i stil- och textforskning vid Åbo Akademi. Han var akademins rektor 1966-69 och kansler 1991. E. bedrev en impulsgivande, nyskapande och internationellt uppmärksammad verksamhet som forskare och lärare inom den moderna lingvistiken med engelska språket och fonetik som specialiteter. Som forskarprofessor 1974-77 ägnade han sig åt textlingvistik och stilforskning. E. tog initiativet till inrättandet av de språkcentra som sedermera grundades vid alla universitet i Finland för att erbjuda högklassisk praktisk språkundervisning. Erhöll akademikers titel 1990.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 10.08.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 10.08.2009 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi