Elmgren, Sven Gabriel Tillbaka

Elmgren, Sven Gabriel (f. 25/10 1817 Pargas, d. 3/11 1897 Hfrs), biblioteksman och skriftställare, fil.kand. 1840, teol.kand. 1844. Elmgren anställdes 1844 som e.o. amanuens vid Universitetsbiblioteket, där han 1862-91 tjänstgjorde som vicebibliotekarie. Han utgav det bibliografiska arbetet Öfversigt af Finlands litteratur ifrån år 1542 till 1863 (avh. 1861 o. 1865), ett urval av Porthans skrifter (5 bd, 1859-73) och G.A. Wallins reseanteckningar (4 bd, 1864-66), författade sockenbeskrivningar över Pargas (1847) och S:t Mårtens (1857) samt skrev åtskilliga biografiska o.a. uppsatser. Elmgren. var 1850-54 redaktör för Snellmans Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning och verksam medlem av flera lärda sällskap; tjänstgjorde 1846-61 som sekreterare i Finska litteratursällskapet. Blev fil.dr h.c. 1860 och erhöll e.o. professors titel 1873. - Elmgrens son, den även som musiker och musikkritiker kände läkaren Robert Elmgren (1872-1942), med.o.kir.dr 1903, överläkare vid Halila sanatorium 1920-39, var den förste som i Finland använde respirator vid vård av lungtuberkulos. Hans dotter, sångerskan och författaren Tuomi Elmgren- Heinonen (1903-2000), verkade efter sångstudier i Berlin och Paris som sångerska och sångpedagog i Helsingfors och undervisade i stillära vid stadens teaterskolor. Hon publicerade biografier över Toivo Kuula (1938) och Wilho Sjöström (1943) och ett flertal andra böcker med varierande ämnen; därtill sagor, ungdomsböcker, översättningar m.m.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi