Ekberg, Henrik Tillbaka

Ekberg, Åke Henrik (f. 25/4 1944 Ingå), redaktör, pol.dr 1995. E. anställdes 1969 vid Föreningen Finlandssvenska Uppslagsverk och 1973 vid Holger Schildts förlag med uppgift att sammanställa första upplagan av Uppslagsverket Finland, som utkom 1982-85. Han redigerade senare bl.a. verken Finland i krig 1-3 (1986/2000-2001) och Finlands historia 1-4 (1992-99) samt fem upplagor av Vem och Vad (1975, 1980, 1992, 1996 o. 2000). E. disputerade 1991 på en avhandling om den finländska nazismen 1932-44 och har därtill publicerat artiklar för finlandssvensk tidnings- och tidskriftspress samt verkat som översättare. Han blev 2001 huvudredaktör för andra upplagan av Uppslagsverket Finland, som utkom mellan åren 2003-07, samt ledde även Uppslagsverket Finlands introduktion på Internet hösten 2009, varefter han gick i pension i november samma år. E. redigerade Västnyländsk årsbok 1999-2006, sistnämnda år utgav han historiken över Västnyland: I borgens skugga. Västnyland från forntid till nutid och i slutet av 2013 utkom historiken över Schildts förlag: Frisinne & kvalitet: ett sekel med Schildts.


henrik01.jpg

Ekberg, Henrik. Han kan med fog karakteriseras som Svenskfinlands sanna encyklopedist efter förtio år med Uppslagsverket Finland. Foto: Schildts bildarkiv, S. Kawecki.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 26.03.2014 av Johan Lindberg
Uppdaterat 26.03.2014 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi