Decker, Alexander Tillbaka

Decker, Alexander Theodor (f. 1/12 1838 Hfrs, d. där 3/4 1899), arkitekt, inledde sina studier som elev till länsarkitekten i Åbo G.T. Chiewitz och utexaminerades från Stockholms konstakademi 1863. Verkade som arkitekt för överstyrelsen för allmänna byggnader, ritade bl.a. Svenska lyceum i Kronohagen i Hfrs, Vasa flicklyceum, Alexanderskyrkan i Tfrs och praktiskt taget alla dåtida fängelsebyggnader. (Patrick Eriksson)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 14.03.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 14.03.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi