De stupades dag Tillbaka

De stupades dag. Firandet av D. kan ledas tillbaka till 1920- o. 1930-t., då man högtidlighöll de vitas intåg i Hfrs 16/5 1918 (sextonde maj). Efter vinterkriget ansågs detta inte längre lämpligt. I stället beslutades (på initiativ av marskalk Mannerheim) att på den tredje söndagen i maj skulle krigens alla offer hedras, oberoende av politisk tillhörighet. Detta skedde första gången 19/5 1940. År 1946 fick tredje söndagen i maj beteckningen D. Fram till 1994 flaggade man den dagen på halv stång, men numera är dagen en vanlig allmän flaggningsdag. (S. Karjalainen/T. Korhonen/J.U.E. Lehtonen, Uusi ajantieto, 1989; H. Oja, Aikakirja, 1999) (Anne Bergman)


destupny.jpg

De stupades dag. Kransnedläggning vid hjältekorset på Sandudd 1999. Foto: Lehtikuva Oy, P. Williams.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi