David, ledare för ett bondeuppror i övre Savolax 1438, härstammade från Ania i Vesilax. David ställde sig med sina bröder i spetsen för upproret, som uppenbarligen riktade sig mot skattetrycket och inspirerades av Engelbrekts uppror några år tidigare i Sverige. En bondeskara under Davids ledning angrep Viks gård i Nokia och dödade fyra fogdar. Upproret stillades med fredliga medel genom biskop Magnus II:s (Tavast) förmedling. David förefaller att ha undkommit till Reval. (K. Blomstedt, Davidin kapina v. 1938, Historiallinen Aikakauskirja, 1937)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg