Dahlström, Fabian Tillbaka

Dahlström, Fabian (f. 19/6 1930 Åbo), professor i musikvetenskap, son till Svante och Greta Dahlström, fil.dr 1976. Efter studier vid Sibelius-Akademin, där han avlade kapellmästarexamen, musiklärarexamen och diplomexamen i klarinettspelning, verkade Dahlström 1955-67 som kommunal musikledare i Hangö, 1967-74 som lektor i musik vid Ekenäs seminarium, sedermera Åbo Akademis pedagogiska fakultet, samt 1978-1993 som professor i musik- vetenskap vid Åbo Akademi. Han har framträtt som kördirigent (bl.a. Chorus Sanctæ Ceciliæ 1965-67 och kammarkören Cantate 1974-76) samt på 1960- och -70-talen som solist på blockflöjt. Dahlström har publicerat bl.a. en avhandling om klarinettisten Bernhard Crusell (1976), dennes dagböcker (1977) och dennes tre klarinettkonserter (kritisk utgåva 1995), förteckningar över Sibelius verk samt musikhistoriska arbeten, bl.a. Suomen musiikin historia (i samarbete med Erkki Salmenhaara och Mikko Heiniö; Fakta Finlandia-priset 1997). Åren 1994-2000 var han huvudredaktör för den kritiska utgåvan av Sibelius samlade verk och 2010 publicerade han verket Högtärade Maestro! Högtärade Herr Baron! Korrespondensen mellan Axel Carpelan och Jean Sibelius 1900-1919. Mus.dr h.c. 1997 (Sibelius-Akademin).

DahlstroemFabian

Dahlström, Fabian. En internationellt känd musikforskare, expert bl.a. på Sibelius och Crusell. Foto: Privat samling.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi